25 Αυγ 2010

Ο κόσμος μέσα από έναν δυναμικό χάρτη.

Με ένα μοναδικό συνδυασμό δεδομένων, δημογραφικών και καινοτόμων γραφικών, αυτό το site αλλάζει το μέγεθος των χωρών σε ένα παγκόσμιο χάρτη σε σχέση με ένα μενού με διορατικά δεδομένα με γνώμονα θέματα, όπως τον αριθμό των θανάτων από καρκίνο ή το ποσό του παραγόμενου χάλυβα. Άριστη πρώτη ύλη για τη σύγκριση μεταξύ των χωρών.
Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να εξετάσουμε τις δαπάνες για την άμυνα (;)…Η οπτικοποίηση των δεδομένων προσφέρει ένα δυναμικό χάρτη. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους δυναμικούς αυτούς χάρτες είτε για να μελετήσουμε χώρες είτε για να εξετάσουμε μία χώρα. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μικρή δυνατότητα αξιοποίησης στην πρωτοβάθμια.
Πηγή: http://mcsotos.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: