10 Νοε 2009

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS


Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί βασικό άξονα κάθε ολοκληρωμένης παρέμβασης που αφορά στα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς μέσα από την ευαισθητοποίηση των πολιτών διασφαλίζεται και η εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών.
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS υλοποιεί και φέτος τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Δράση για το κλίμα” και “Εξοικονόμηση Νερού”, που αφορούν, αντίστοιχα, στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας των υδατικών πόρων.
Τα τελευταία χρόνια μέσω των συγκεκριμένων δράσεων έχουν ενημερωθεί 29000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα, και συνεχίζουμε!
Οι ενημερωτικές παρουσιάσεις των προγραμμάτων αυτών πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS με τη χρήση σύγχρονων εποπτικών μέσων και είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία των εκπαιδευόμενων. Συνοδεύονται από δημιουργική συζήτηση με τους μαθητές με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τον προβληματισμό πάνω στο εκάστοτε περιβαλλοντικό ζήτημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση για ανάληψη δράσεων από τους ίδιους τους μαθητές, τόσο μέσα στο σχολείο, όσο και έξω από αυτό.
Η παρουσίαση αυτή διαρκεί μία διδακτική ώρα .
Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων στο www.watersave.gr και για την κλιματική αλλαγή και εξοικονόμηση ενέργειας στο www.climateactions.gr.
Επίσης, έχουν σχεδιαστεί, και για τις δύο ενότητες, ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά πακέτα που είναι διαθέσιμα στις παραπάνω ιστοσελίδες ενώ παρέχεται υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την Στελλίνα Κουλουζάκη στο τηλέφωνο 2108228795.

Δεν υπάρχουν σχόλια: