4 Δεκ 2009

Eικόνες από τη Nasa

To Internet archive έκανε το θαύμα του. H μη κερδοσκοπική οργάνωση συνεργάστηκε με τη Νasa για να παρέχουν πρόσβαση στο οπτικό, και ακουστικό υλικό της Νasa (εικόνες βίντεο, ακουστικό υλικό). Η συλλογή έχει οργανωθεί σε 5 άξονες:

Υπάρχει και μία εξαιρετική timeline – γραμμή του χρόνου- με την εξερεύνηση του διαστήματος.

Ο δικτυακός τόπος παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη αναζήτησης σε όλο το αρχειακό υλικό. Αν προσθέσετε δε και τις δυνατότητες που σας παρέχονται: να δημιουργήσετε, να διαμοιράσετε αλλά και να ενθέσετε στο δικτυακό σας τόπο ή ιστολόγιο ή wiki υλικό του δικτυακού αρχείου…

Δεν υπάρχουν σχόλια: