1 Δεκ 2008

Mάθημα Ιστορίας στη Βιβλιοθήκη


Η σχολική μας βιβλιοθήκη δέχτηκε σήμερα τους μαθητές του Α3 για ένα διαφορετικό ομαδοσυνεργατικό μάθημα Ιστορίας. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες από την καθηγήτριά τους και η κάθε ομάδα εξέτασε μία διαφορετική πτυχή του θέματος του Β' Ελληνικού Αποικισμού κατά την Αρχαϊκή εποχή. Η υπεύθυνη της βιβλιοθήκης μοίρασε στις ομάδες των μαθητών συγκεκριμένα φύλλα εργασίας και τα παιδιά άρχισαν να εργάζονται. Όλοι οι υπολογιστές της Βιβλιοθήκης χρησιμοποιήθηκαν από τους μαθητές για περιήγηση σε λογισμικό Ιστορίας και ιαγαναζήτηση υλικού στο Διαδίκτυο. Παράλληλα μία καθηγήτρια του σχολείου βοηθούσε τους πιο αδύναμους μαθητές να ακολουθήσουν την πορεία της ομάδας τους και να λύσουν τις απορίες τους. Το μάθημα ολοκληρώθηκε στην τάξη όπου οι ομάδες παρουσίασαν τα ευρήματά τους. Δείτε κάποια από τις δημιουργίες των μαθητών:

Δεν υπάρχουν σχόλια: